ปรึกษาเรื่องเพชรกับผู้เชี่ยวชาญ แอดไลน์ @dimensionbycdg

ออกแบบตามศาสตร์โบราณของจีน

ออกแบบตามศาสตร์โบราณของจีน

เครื่องประดับ " อินฟินิตี้ "
ต้องมีลักษณะ
กลมมนทั้ง 2 ด้าน

เครื่องประดับ " อินฟินิตี้ " ต้องมีลักษณะ กลมมนทั้ง 2 ด้าน

สื่อถึงความราบรื่น ไม่มีสะดุด

จิวเวลรี่ทุกชิ้นเอียง 30 องศา
ซึ่งเป็นองศามหามงคล

เพราะเลข 30 ดั่งสัญลักษณ์ 🕉
“ โอม ” ขององค์พระพิฆเนศ

เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

จิวเวลรี่ทุกชิ้นเอียง 30 องศา
ซึ่งเป็นองศามหามงคล

เพราะเลข 30 ดั่งสัญลักษณ์ 🕉
“ โอม ” ขององค์พระพิฆเนศ

เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

“ ภาชนะบรรจุน้ำทิพย์ของเหล่าทวยเทพ ”

สู่ความเป็น “ อินฟินิตี้ ” ♾ INFINITY
สัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุด

“ ภาชนะบรรจุน้ำทิพย์ของเหล่าทวยเทพในตำนานของจีน ” สู่ความเป็น
“ อินฟินิตี้ ” ♾ INFINITY
สัญลักษณ์แห่งความไม่สิ้นสุด

ตามตำราและความเชื่อของชาวจีนที่มีมาแต่โบราณนั้นกล่าวว่า “ น้ำเต้า ” สามารถดูดพลังงานที่ดีเข้าไปเก็บกักไว้ ตำนานของเทพเจ้าจีนถือกันว่าน้ำเต้านั้น เป็นของใช้ประจำตัวเซียนผู้วิเศษ

DIMENSION by CDG จึงนำเอา รูปทรงของ  “ น้ำเต้าจีน ” ที่มีความเป็นมงคลมาออกแบบใหม่เพื่อให้เป็นเครื่องประดับติดกายที่

“ ความสวยงามต้องมาพร้อมความมงคล ”

“ ความสวยงามต้องมา
พร้อมความมงคล ”

“ ฮวงจุ้ยที่ดี ” แฝงอยู่ในทั้งรูปทรงและสีสัน ที่อยู่ในชิ้นงานดีไซน์ เพื่อส่งเสริมผู้สวมใส่ให้มีแต่พลังงานดีด้วยรูปทรง อินฟินิตี้ น้ำเต้าจีน ของเครื่องประดับ และ สีสันที่มาจาก สีของอัญมณีแท้ ที่แฝงไปด้วยพลังงานดีจากธรรมชาติ ดึงดูดสิ่งดีๆในความหมายที่แตกต่างกันไปตามสีและชนิดของอัญมณี